Besøg Tjernobyl – og få en strålende oplevelse

Besøg Tjernobyl – og få en strålende oplevelse 🙂

Det er muligt at komme på en organiseret tur til Tjernobyl. Efter at den ødelagte reaktor er blevet indkapslet er strålingsfaren så lav, at man ved besøg i Tjernobyl på en dagstur, kun får den stråling, der svaret til en almindelig røntgenundersøgelse på et sygehus.

Der er ingen grund til ikke at tro på dette. De officielle guider kommer der jo flere gange om måneden året rundt, og de vil jo heller ikke udsætte sig selv for en helbredsrisiko.

De besøgende får udleveret en geigertæller, som opsamler informationer om al stråling på hele dagsturen. Denne tæller analyseres, når man forlader stedet igen.

Geigertæller som turister går med hele dagen
Geigertæller, som turister går med for at måle den samlede stråling på en dag

Løbende følger guiderne også med i hvordan strålingen er. Og den varierer overraskende meget, afhængig af hvor man befinder sig på området. F.eks. bliver man bedt om kun at gå på de asfalterede veje og jordstierne, da der er meget, meget mere stråling i de lavt bevoksede græs- og mosarealer.

Løbende måling af stråling
Løbende måling af stråling

Man får ved indgangen udleveret en instruks om, hvordan man skal opføre sig – f.eks. må man ikke berøre vegetationen på stedet.

Instruktion om besøg i Tjernobyl
Instruktion om besøg i Tjernobyl

Man bliver dog bedt om at underskrive, at man besøger Tjernobyl på eget ansvar.

Det er dog dit eget ansvar
Det er dog dit eget ansvar

Et besøg i dag i Tjernobyl er bl.a. blevet sikrere efter at man i 2017 fik færdigmonteret et nyt sarkofag, som indkapsler reaktoren. På den måde slipper der ikke store mængder af radioaktivitet direkte ud i luften.

Der var selvfølgelig lavet en indkaspling umiddelbart efter ulykken, men den var ikke mere tilstrækkelig.

Nyt sarkofag indkapsler Tjernobylreaktoren
Nyt sarkofag indkapsler Tjernobylreaktoren

Besøg i Tjernobyl

Tjernobyl ligger lidt over 100 km nord for Kiev i Ukraine, og man kan kun komme ind i området på en guidet tur.

Katastrofen skete den 26. april 1986, og bl.a. fordi der har været en TV-serie på HBO om ulykken, strømmer turister til området.

Lige efter indgangen på den guidede tur kan man se hvilke områder, der blev mest ramt af ulykken. Dette afhang bl.a. også af vindretningen (vist med rødt på planchen nedenunder)

Kort over stråling i Tjernobyl efter ulykken
Kort over stråling i Tjernobyl efter ulykken

Der er flere udbydere af guidede ture til Tjernobyl. f.eks. Chernobyl Walking Tours

Sådan ser der ud i dag

Inde i området kan man se, at bevoksningen har fået lov til at udvikle sig frit siden 1986

Forladt hus i Tjernobyl
Forladt hus i Tjernobyl

Her var der tidligere et Forsamlingshus

Tidligere forsamlingshus i Tjernobyl
Tidligere forsamlingshus

… og i et af rummene i Forsamlingshuset er interiøret ribbet for alt, som kan have en vis værdi

Alt interiør er stjålet
Alt interiør er stjålet

Man finder også forladte biler, hvor der senere har været folk inde i området for at stjæle alt hvad der har en vis værdi.

Udover at disse personer har udsat sig selv for en strålingsfare, har de også udsat de personer, som har købt tyvekosterne for fare. De stjålne bildele har jo været yderst radioaktive – og det har man jo nok ikke fortalt hælerne.

Forladt bil hvor alt er stjålet
Forladt bil hvor alt er stjålet

Dette hus er også forladt i 1986, og der står nogle enkelte genstande tilbage i huset.

Hus der er forladt
Hus, der er forladt
Pyntegenstande står stadig i vinduet
Pyntegenstande står stadig i vinduet
Der er ikke støvet af siden 1986
Der er ikke støvet af siden 1986
Her kom man også hurtigt ud af sit hus
Her kom man også hurtigt ud af sit hus

Mange andre efterladte biler kan ses i området:

Efterladt tankbil
Efterladt tankbil

Der arbejder stadig i dag mange mennesker på anlægget

Der foregår stadig et stort oprydningsarbejde på stedet, og der arbejder i dag omkring 8.000 mennesker i Tjernobyl og i området – jfr.  artikel i Information

Tæt på værket er der selvfølgelig en kantine for dem, der arbejder tættest på. Og det er også denne kantine, som turister på de guidede ture spiser frokost!

Kantine i Tjernobyl
Kantine i Tjernobyl
Frokost i kantinen i Tjernobyl
Frokost i kantinen i Tjernobyl

På vej ind og ud af kantinen skal man gå igennem dette apparat – så man kan få målt om man har været udsat for stråling.

Så apparat skal helst ikke sig “BIIIP” 🙂

Måling af stråling ved kantinen i Tjernobyl
Måling af stråling ved kantinen i Tjernobyl

Læs mere om besøg i Tjernobyl: