Fortidsminder i Frejlev skov på Lolland

Fortidsminder i Frejlev skov på Lolland

7 km nordøst for Nysted – på den sydøstlige del af Lolland – er der utrolig mange fortidsminder i Frejlev skov

Fra yngre stenalder og fra bronzealderen findes bl.a. over 100 gravhøje, 13 stendysser og 5 jættestuer.

Her skal blot omtales to af disse fortidsminder – så må du selv finde resten 🙂

Kettinge Runddysse er blot én af de mange fortidsminder i Frejlev skov

Kettinge Runddysse er én af de mange fortidsminder i Frejlev skov
Kettinge Runddysse i Frejlev skov
Kettinge Runddysse i Frejlev skov blev restaureret i 2012
Kettinge Runddysse i Frejlev skov blev restaureret i 2012

Denne dysse må være én af danmarks flotteste.

Der er opført ni bæresten, hvor en stor flot såkaldt dæksten stadig ligger over kammeret.

Uden om kammeret er der placeret 20 store sten, som står i en pæn cirkel.

Runddysse i Frejlev skov med en del af de omliggende 20 sten
Runddysse i Frejlev skov med en del af de omliggende 20 sten

Den har selvfølgelig ikke stået så flot siden den blev lavet. Nationalmuseet restaurerede anlægget i 1939 og genrejste i den forbindelse mange af stenene.

I 2012 trængte det igen og Kulturstyrelsen restaurerede anlægget igen. Der var vokset en del træer op , der dels var kommet for tæt på anlæggets sten, og det gjorde det jo heller ikke nemt for besøgende at se det flotte anlæg.

Der var også væltet en sten – måske som følge af hærværk.

Runddysse i Frejlev skov set gennem nogle de omliggende 20 sten
Runddysse i Frejlev skov set gennem nogle de omliggende 20 sten

Man  havde heldigvis fundet en række gamle sort/hvide fotos frem af anlægget fra istandsættelsen i 1939. Og hvoraf kunne det ses, hvordan stenen havde stået. Men man tilførte ikke intet nyt sten-eller grusmateriale til anlægget.

På et træ ved runddysen er der ridset kærlighedserklæringer ind i barken.

En kærlighedserklæring i et træ ved runddyssen
En kærlighedserklæring i et træ ved runddyssen

Sidenius jættestue

I denne jættestue er der et 6 meter langt kammerbygget af 13 såkaldte bæresten.

Der har også været dæksten, hvoraf der er to tilbage.

Jættestuen har sit navn efter amatørarkæologen købmand Vilhelm Sidenius.

Af en planche på stedet fremgår det, at han lod sine børn grave i højen, men da de fandt store sten, tog han selv fat 🙂

Sidenius lavede en større udgravning af jættestuen i 1923 og fandt både knogler og mange oldsager, især redskaber af flint som økser og mejsler, men også keramik.

Af planchen på stedet fremgår det også, at  Sidenius beholdt de fleste oldsager selv, men Nationalmuseet fik dog også lidt 🙁

Senere kom Nationalmuseet så selv til, og gjorde det muligt, at der også kunne komme besøgende til stedet. Jættestuen er bl.a. sikret med nogle stålstænger, så den kan besøges uden fare for publikum

Sidenius jættestue. Fortidsminder i Frejlev skov
Sidenius jættestue

Foran Sidenius jættestue er der en FM-sten, som angiver at det er et Fredet Mindesmærke

Fredet mindesmærke - Sidenius jættestue
Fredet mindesmærke – Sidenius jættestue

Ved indgangen til Frejlev skov er der planche over området

Planche med fortidsminder i Frejlev skov
Planche over Frejlev skov

Læs mere om attraktioner på Lolland-Falster: