Trafiksikkerhed i Spanien 2017

Trafiksikkerhed i Spanien.

På en ferie-rundrejse i Nordspanien i 2017 fandt vi eksempler på alternativ trafiksikkerhed.

Ofte kan man nå store resultater ved at gøre ting anderledes og med humor.

Trafiksikkerhed i fodgængerovergange i Bilbao, Spanien.

Med brug af humor kan alternative trafiklys skærpe sikkerheden i fodgængerovergange. Se hvad der sker, når der kun er 5-6 sekunder tilbage til at nå over på den anden side af fodgængerovergangen.

Klik på nedenstående billeder og se de to videoer.


 

Effekten er nok størst i starten, så man skal jo nok løbende ændre sådanne måder at påvirke trafiksikkerheden på.

Advarselsskilt ved skolevej

Nedenstående advarselsskilt fra Spanien er meget mere sigende end de traditionelle skilte man ser ved f.eks. danske skoleveje. Man ser her to børn i hastig bevægelse på vej mod skolen.

Nedenstående skilt er det traditionelle skilt, som man ser ved skoleveje i Danmark.

Mon danske børn bevæger sig så pænt – i sammenligning med de spanske børn?

Og mon ikke det spanske skilt i højere grad får en bilist til at sænke farten, end det danske skilt?

Vejskilt ved indkørsel til motorvej

 

 

 

 

 

 

Sådan et skilt ser man ikke i Danmark. Her ved alle åbenbart, at man ikke må gå, eller bruge knallert, hestevogn eller traktor på motorvejen.

Sådanne skilte står mange steder i Spanien.


Vejskilt for at advare mod køer – altså ikke bilkøer 🙂

Sådanne skilte er der også mange af i Spanien. Danske køer er måske mere velopdrage, så de ikke er til fare for bilisterne?

Vejskilte ved stejle veje.

Her må der være sket en fejl :-). Det er lidt underligt, at man må hæve farten fra 40 km/t til 80 km/t på dene korte strækning.


 

Nedenstående viser, at man andre steder ikke må køre hurtigt – kun 10 km/t er tilladt.